Wakacje

Regularne zajęcia wakacyjne odbywają się w terminie 3 lipca 2023 – 20 sierpnia 2023.

Miejsce zajęć wakacyjnych: Femi Studio Łomianki, Pawłowska 6

 • O miejscu w poszczególnych grupach decyduje kolejność zgłoszeń.
  Ilość miejsc jest ograniczona, ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o możliwie szybkie potwierdzanie chęci udziału w wakacyjnych zajęcia.
 • Jednocześnie przypominamy, że poszczególne grupy wystartują pod warunkiem zebrania minimalnej ilości zgłoszeń.

Zapisy na zajęcia wakacyjne odbywają się za pośrednictwem systemu Activenow

 1. Prosimy o zalogowanie na swój indywidualny panel klienta.
 2. W zakładce po lewej stronie – wybranie opcji ZAPISY NA ZAJĘCIA.
 3. Prosimy o wybranie grupy i potwierdzenie zapisu – zajęcia w wakacje nazywają się np. WAKACJE YOGA FLOW.
 4. Zgłoszenie zostanie przez nas zweryfikowane pod kątem dostępności miejsca.
 5. Potwierdzenie zapisu na wakacyjne zajęcia otrzymają Państwo za pośrednictwem maila od Activenow
  (ważne: maile z systemu często trafiają do powiadomień).
 6. Dodatkowo bliżej terminu startu zajęć otrzymają Państwo od nas sms przypominający wraz ze standardowo wyliczoną kwotą za zajęcia.

Obecne zapisy do grup obowiązują do 30 czerwca 2023.
Z tym dniem zostają Państwo wypisani z zajęć i obowiązują nowe zapisy na zajęcia na okres lipiec-sierpień.

Zapisy na sezon 2023/2024 startują mniej więcej w połowie sierpnia.
Jako stali klienci będą mieli Państwo pierwszeństwo zapisów (zapisy będą odbywały się w terminie zerowym).
Wszystkie informacje otrzymają Państwo w sierpniu za pośrednictwem wiadomości SMS.

Jako Femi Studio chcemy zapewnić naszym trenerkom stałą, przewidywalną i stabilną pracę.
W związku z tym nie jesteśmy w stanie organizować zajęć wakacyjnych opierając zapisy na pojedynczych płatnościach za lekcje.

Zajęcia w wakacje odbywają się na naszych stałych zasadach.

W przypadku planowanego urlopu zachęcamy do korzystania z opcji zgłaszania nieobecności
i odrabiania zajęć (szczegóły znajdują się w części w jaki sposób mogę odrobić zajęcia).


Z góry bardzo dziękujemy za zrozumienie.

Płatność odbywa się z góry za wszystkie lekcje w miesiącu.

Termin płatności: 5 dzień danego miesiąca.

Nie ma możliwości odliczania nieobecności, ale jest możliwość odrabiania zajęć.
Nieobecność prosimy zgłosić minimum 2 h przed za pośrednictwem swojego konta w systemie ActiveNow (ze względów organizacyjnych nie przyjmujemy zgłoszeń nieobecności w inny sposób, niż za pośrednictwem systemu).

Prosimy o zgłaszanie nieobecności nawet jak nie planują Państwo odrobić zajęć – dzięki temu inna osoba będzie mogła w tym dniu przyjść na odrabianie.

Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia całości kwoty za miesiąc, niezależnie od pojedynczych nieobecności na zajęciach, gdyż̇ opłata obowiązuje za przynależność́ do poszczególnych grup.

Za uczestnictwo w zajęciach pobierane są opłaty od uczestników wg. cennika. Wysokość opłaty za zajęcia jest uzależniona od grupy, do której uczestnik został zapisany.

Wysokość opłaty za karnet w danym miesiącu jest obliczana na podstawie wzoru:

wysokość stawki za pojedyncze zajęcia dla grupy, do której jest zapisany uczestnik pomnożona przez ilość zajęć w miesiącu dla grupy, do której jest zapisany uczestnik.

Aktualna wysokość stawki to 30 zł.

Informacja o wysokości opłaty za karnet w danym miesiącu jest przesyłana uczestnikom na początku każdego miesiąca za pośrednictwem wiadomości SMS.

Jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona prawidłowo (minimum 2h przed konkretnymi zajęciami za pośrednictwem systemu ActiveNow), to w systemie pojawi się Państwu opcja odrobienia zajęć.

Odrabianie zajęć możliwe jest na innych zajęciach, niż jest Pan/i zapisana/y.

Uczestnik ma prawo do odpracowania nieobecności tylko i wyłącznie w przypadku przynależności do co najmniej jednej z grup Femi Studio.

UWAGA: Rezygnacja z uczestnictwa w wakacyjnych zajęciach tzn. przynależności do grupy w danym miesiącu jest jednoznaczna z rezygnacją z nieodrobionych dotychczas nieobecności.

Możliwość odrabiania jest zależna od ilości dostępnych miejsc w grupach. Jeżeli w danej grupie jest maksimum uczestników, to opcja odrabiania pojawi się dopiero jak inna osoba zgłosi nieobecność na konkretnych zajęciach.

Zapisy na odrabianie odbywają się tylko przez system Activenow.

W przypadku planowanego urlopu np. w drugiej połowie miesiąca zachęcamy do zgłoszenia nieobecności wcześniej i odrobienie zajęć już przed urlopem. W tym celu wystarczy przewinąć wybrać NAJBLIŻSZE ZAJĘCIA, POKAŻ WSZYSTKIE MOJE KURSY i zgłosić nieobecność już wcześniej.
Impuls automatycznie trafi na Państwa konto.

UWAGA! Niewykorzystane impulsy do odrobienia zajęć z okresu wakacyjnego nie mogą zostać przeniesione na kolejny sezon tzn. wrzesień 2023.

Prosimy pamiętać, że każda grupa pracuje w swoim tempie i liczne nieobecności dezorganizują pracę grup. Prosimy, żeby opcja odrabiania była wykorzystywana tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Regularne zajęcia wakacyjne odbywają się w terminie 3 lipca 2023 - 20 sierpnia 2023.

W tym czasie wszystkie osoby zapisane na poszczególne zajęcia mają obowiązek wnosić comiesięczną opłatę za przynależność do grupy.

Obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie FEMI STUDIO o rezygnacji z zajęć najpóźniej do 5 dnia rozpoczynającego się miesiąca.
Informacja musi zostać przesłana w wiadomości mailowej na kontakt@femistudio.pl .
W przypadku braku informacji opłata za karnet zostanie naliczona.

UWAGA! Bezpłatna rezygnacja z zapisu do grupy jest możliwa do 24h przed datą startu zajęć. Ewentualną zmianę należy przesłać w wiadomości e-mail na kontakt@femistudio.pl .

Prosimy pamiętać, że nowe osoby przyjmujemy w zależności od ilości miejsc w danej grupie.

Bardzo często na zajęcia Femi Studio obowiązuje lista rezerwowa.
Osoba, która jest na liście uczestników zajęć ma zagwarantowane miejsce w danej grupie, jeżeli jednak nie dostaniemy informacji o rezygnacji z przynależności jest to równoznaczne z blokowaniem miejsca w danej grupie i uniemożliwia to przyjęcie nowego uczestnika.

W okresie wakacyjnym część naszych trenerek wyjeżdża na dłuższy urlop / realizuje inne swoje zobowiązania. W związku z tym nasz grafik jest zmieniony.
Wszystkie szczegóły dotyczące grafiku na sezon 2023/2024 podamy Państwu w sierpniu.