Ze względu na dużą ilość zapisów i kameralną formę naszych zajęć wszystkich uczestników zapisujemy na stałe do grupy.

Nie ma u nas możliwości zapisania się tylko na zajęcia próbne.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z zapisu do grupy obowiązkiem uczestnika jest konieczność przesłania rezygnacji na adres e-mail [email protected] w ciągu 3 dni od daty umówionego pierwszego wejścia na zajęcia (data umówionego pierwszego wejścia podawana jest w wiadomości sms)

W takiej sytuacji będzie obowiązywała opłata tylko za jedne zajęcia.
Wysokość opłaty za pierwsze wejście, pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia zmiany lub rezygnacji wynosi 30 zł.

Oczywiście mamy nadzieję, że zajęcia się spodobają i zostanie Pani / Pan z nami na dłużej.

Zajęcia jogi, zajęcia wzmacniająco-rozciągające

Legginsy lub wygodne spodnie dresowe, t-shirt, bluza na końcową relaksację.
Na sali są dostępne maty oraz potrzebne do ćwiczeń akcesoria.
Oczywiście można też ćwiczyć na swojej macie.

Zajęcia taneczne

Legginsy lub wygodne spodnie dresowe, t-shirt, sportowe buty na zmianę używane wyłącznie na salach ćwiczeń.

Na Państwa adresy e-mail wysłaliśmy zaproszenie do rejestracji w systemie ActiveNow, który umożliwi Państwu zgłoszenie nieobecności, odrabianie zajęć, sprawdzenie wysokości zaległości oraz zapisy na dodatkowe warsztaty. Prosimy o rejestrację w systemie.

Jeżeli nie otrzymali Państwo maila prosimy o wiadomość na [email protected].

Dla pewności prosimy koniecznie o sprawdzenie folderów Oferty / Powiadomienia / SPAM.

Jeżeli mieli już Państwo wcześniej założone konto w ActiveNow na potrzeby zajęć w innej szkole, to tutaj znajduje się instrukcja połączenia kont:

https://help.activenow.io/knowledgebase/jak-zmienic-uzytkownikow-korzystajac-z-menu-zmiany-roli/

Płatność odbywa się z góry za wszystkie lekcje w miesiącu.

Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia całości kwoty za miesiąc, niezależnie od pojedynczych nieobecności na zajęciach, gdyż̇ opłata obowiązuje za przynależność́ do poszczególnych grup.

Za uczestnictwo w zajęciach pobierane są opłaty od uczestników wg. cennika. Wysokość opłaty za zajęcia jest uzależniona od grupy, do której uczestnik został zapisany.

Wysokość opłaty za karnet w danym miesiącu jest obliczana na podstawie wzoru:

wysokość stawki za pojedyncze zajęcia dla grupy, do której jest zapisany uczestnik pomnożona przez ilość zajęć w miesiącu dla grupy, do której jest zapisany uczestnik.

Aktualna wysokość stawki to 30 zł.

Informacja o wysokości opłaty za karnet w danym miesiącu jest przesyłana uczestnikom na początku każdego miesiąca za pośrednictwem wiadomości SMS

Termin płatności to 5 dzień danego miesiąca. Prosimy o przestrzeganie tego terminu.
Płatność odbywa się z góry za wszystkie lekcje w miesiącu.

SMS o wysokości płatności za dany miesiąc otrzymują Państwo na początku miesiąca (kwota to: ilość zajęć w miesiącu danej grupy razy kwota jednostkowa za zajęcia).
Wysokość zaległości mogą Państwo też sprawdzać samodzielnie w systemie ActiveNow.
Płatność za zajęcia odbywa się przelewem, w tytule przelewu proszę wpisać:
Imię i nazwisko, miesiąc za który Państwo płacą

Numer konta znajduje się na stronie CENNIK

Płatność odbywa się z góry za wszystkie lekcje w miesiącu. Nie ma możliwości odliczania nieobecności, ale jest możliwość odrabiania zajęć. Nieobecność prosimy zgłosić minimum 2 h przed za pośrednictwem swojego konta w systemie ActiveNow (ze względów organizacyjnych nie przyjmujemy zgłoszeń nieobecności w inny sposób, niż za pośrednictwem systemu).

Prosimy o zgłaszanie nieobecności nawet jak nie planują Państwo odrobić zajęć – dzięki temu inna osoba będzie mogła w tym dniu przyjść na odrabianie.

Jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona prawidłowo (minimum 2h przed konkretnymi zajęciami za pośrednictwem systemu ActiveNow), to w systemie pojawi się Państwu opcja odrobienia zajęć w ciągu najbliższych 60 dni.

Odrabianie zajęć możliwe jest na innych zajęciach, niż jest Pan/i zapisana/y.

Możliwość odrabiania jest zależna od ilości dostępnych miejsc w grupach. Jeżeli w danej grupie jest maksimum uczestników, to opcja odrabiania pojawi się dopiero jak inna osoba zgłosi nieobecność na konkretnych zajęciach.

 

Zapisy na odrabianie odbywają się tylko przez system Activenow.

Uczestnik może odrobić maksymalnie 15 zajęć w ciągu trwania całego sezonu (w terminie danego sezonu tj. od września do końca czerwca).

Niewykorzystane impulsy do odrobienia zajęć nie mogą zostać przeniesione na kolejny sezon.
Uczestnik ma prawo do odpracowania nieobecności tylko i wyłącznie w przypadku przynależności do co najmniej jednej z grup Grow Academy / Femi Studio.
Rezygnacja z uczestnictwa w regularnych zajęciach tzn. przynależności do grupy jest jednoznaczna z rezygnacją z nieodrobionych dotychczas nieobecności.

UWAGA!
Proszę pamiętać, że każda grupa pracuje w swoim tempie i liczne nieobecności dezorganizują pracę grup. Prosimy, żeby opcja odrabiania była wykorzystywana tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Nasze zajęcia trwają cały sezon, czyli od września do końca czerwca. W tym czasie wszystkie osoby zapisane na poszczególne zajęcia mają obowiązek wnosić comiesięczną opłatę za przynależność do grupy.

Obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie FEMI STUDIO o rezygnacji z zajęć najpóźniej do 5 dnia rozpoczynającego się miesiąca.
Informacja musi zostać przesłana w wiadomości mailowej na [email protected] .
W przypadku braku informacji opłata za karnet zostanie naliczona.

Prosimy pamiętać, że nowe osoby przyjmujemy w zależności od ilości miejsc w danej grupie. Bardzo często na zajęcia Femi Studio obowiązuje lista rezerwowa.
Osoba, która jest na liście uczestników zajęć ma zagwarantowane miejsce w danej grupie, jeżeli jednak nie dostaniemy informacji o rezygnacji z przynależności jest to równoznaczne z blokowaniem miejsca w danej grupie i uniemożliwia to przyjęcie nowego uczestnika.

Zgłoszenia nieobecności, odrabianie zajęć, sprawdzenie wysokości zaległości – prosimy o zalogowanie na  konto ActiveNow, tam znajdą Państwo wszystkie informacje.

W sprawach dotyczących zmian, rezygnacji oraz pytań dotyczących spraw organizacyjnych prosimy o wiadomość mailową na [email protected].

Jest to nasz jedyny kanał komunikacji w sprawach organizacyjnych.
Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.

 

Bardzo dziękujemy za zaufanie i do zobaczenia na zajęciach!

Femi Studio